FLEKKEFJORD KIRKE

 

Empirekirken i Flekkefjord er bygget i 1833, av Lintow.  Kraftige trekonstruksjoner bærer det åpne, luftige kirkerommet.
Etter konkurranse i fikk jeg oppgaven med å lage 3 sett tekstiler til kirken. Disse ble levert kirken i 2011.  Alle tekstilene høres sammen i sett, og har lik mønster og dekor, med unntak av motivene på lesepulten, der menigheten ønsket seg symboler knyttet til kirkeårsfargene. Materialene er ull og silke

SKJOLD KIRKE

Kirken var ny i 1998, den er tegnet av arkitekt P. Ristesund. 

Det store Evangelistteppet, ble levert i 2002. Teppet henger over en foldedør inn mot menighetssalen. Teppet/gardinen kan skyves tilside ved behov, da blir menighetssalen en del av kirkerommet. Min første oppgave her var å levere 4 messehakler og stolaer.


FOLDNES KIRKE

 

Mottoet for komiteen som arbeidet med kirkeutsmykkingen var å lage - ” et sted der himmel og jord møtes.” Der himmel og jord møtes på Sotra finner vi fjell, stein og den evig tilstedeværende nordavinden. Derfor ble det lette virvler dekor på tekstilene. Disse formene tar også opp den spesielle utformingen av koret, både buen i apsiden, og kirkevinduet.

PREKESTOL-KLEDER

Mange kirker ønsker symboler på tekstilene sine. I utgangspunktet er det nok med de liturgiske fargene. Det viktigste er at fargene som velges er gode i kirken. Ellers er det greit å prøve at symboler og motiv tar utgangspunkt i formspråk som allerede finnes i kirken. Øverst fra Hordabø kirke, hvor et utskåret motiv i altertavlen bel utgangspunkt for korset som ble motiv på kledene. I midten kleder til Oppheim kirke, her er korset tatt fra en brodert alterduk, fra en enda eldre kirke, som var stilt ut i en monter i kirken. Motivene nederst er fra Biskopshavn kirke, de er typiske motiv fra kirkeårstidene.

Text Box: På denne HOVEDSIDEN må du rulle nedover for å se kirketekstilene. Til hver av kirkene har jeg laget mellom 23 og 15 tekstiler. Alle tekstilene er spesielt laget til kirken, ut fra kirkens andre tekstiler, interiør, farger og lys. Menighetene er selv med på å danne grunnlag for utformingen av tekstilene.
- På siden VERKSTEDET vil du få et lite inntrykk av mitt studio, og arbeidet der.- For spesielt interesserte har jeg også laget en side med forklaring på de TEKNIKKER jeg arbeider med i kirketekstilene. Ta gjerne kontakt om du er spesielt interessert. - CV gir en oversikt over de kirkene jeg har arbeidet med. På cv siden finner du også en link til min andre hjemmeside, hvor jeg viser prosjekt og arbeider som ikke er knyttet til kirken.

KIRKETEKSTILER

   Åse Eriksen
    
HOVEDSIDEN


          91 63 62 23
ase.eriksen@hotmail.com                
HOVEDSIDEN               VERKSTEDET               TEKNIKKER                  CV

                                                                                                                                              Samitum weaving

BISPEKÅPEN TIL TUNSBERG  BISPEDØMME 2013.

Oppdraget var resultat av en åpne konkurranse.

Kåpen er vevd i silke og ull, og foret med thai silke. Den er vevd i de samme teknikkene som mine andre kirketekstiler. Tekstiler som er funnet i Osebergskipet (Borre utenfor Tønsberg) er bakgrunns ideer for utformingen av kåpens mønstre. På skjoldet er det en vevd versjon av biskopens eget segl. Dette det et kors som er funnet i utgravingene av Storgata i Tønsberg. Til kåpen hører det også med fire stolaer.

Hefte - Bispekåpe 2013